Bağımlılık, dünya genelinde toplumların mücadele ettiği, bireyler ve etkileşim içerisinde bulundukları aileleri dışında toplumların gelişmişliğini ve geleceğini tehdit eden en önem ve öncelik verilmesi gereken hastalıklardan biridir. Kavram olarak bağımlılık, Latincede ‘addicere’ sözcüğünden gelmekte olup ‘kendini başka birine ya da başka bir nesneye adamak’ veya ‘birinin kölesi olmak’ anlamlarında kullanılmaktadır. Genel anlamda bağımlılık kavramı; herhangi bir nesneye, kişiye veyahut varlığa karşı sürekli olarak duyulan istekle beraber kontrolü sağlanamayan irade olarak açıklanmaktadır. Madde bağımlılığı ise bir maddenin amacı dışında ve o maddeye karşı gelişen tolerans sonucu, gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında sorunlara neden olmasına rağmen kullanımının sürdürülmesi ve madde azaltıldığında ya da bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ile giden tablodur.

Bağımlılık, fizyolojik ve psikolojik sağlık başta olmak üzere sosyal hayatta yani ailevi, adli, mesleki alanlarda büyük hasarlara yol açabilen ve doğrudan ya da dolaylı olarak ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır.

Türkiye’nin da dahil olduğu 2021 yılı Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre;

-Avrupa Birliği’nde yaklaşık 83 milyon yetişkinin (15-64 yaş) (veya yetişkin nüfusun yüzde 28,9’u) yaşamları boyunca en az bir kez yasa dışı uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tahmin edilmektedir.

-Geçen 10 yıl boyunca uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümler 2 kat artmıştır. 2019 yılında madde kullanımına bağlı olarak yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu ölümlerin yarısından fazlası Hepatit C’ye bağlı karaciğer kanseri, siroz ve diğer kronik karaciğer hastalıkları nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Kurum olarak bağımlı bireylerin ilk madde kullanım yaşının ortalama 13 olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. Uyuşturucu kullanım yaygınlığı, başlangıç yaşı ve bireysel, ailevi, toplumsal açıdan verdiği zararlar göz önünde bulundurulacak olursa konunun ehemmiyeti daha iyi anlaşılacaktır.

BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK MÜMKÜN !  

Bağımlılıktan kurtulmanın 5 basamağı vardır: motivasyon, çaba, zaman, sosyal destek ve uygun rehberlik programı. Bağımlılığın sona erme döngüsünde çoğu zaman ilk 4 basamağın yerine geldiğini ancak bağımlının kayıp bir birey olarak görülmesini, maddenin bırakılamayacağı inancını ve ümitlerin tükenmesini ortaya çıkaran durum uygun rehberlik programının olmayışıdır. Bağımlılıkta tamamen iyileşme olmaz, iyileşme bir süreçtir ve ancak uygun rehberlik programı ile kişi bu süreç içerisinde kendi hayatının kontrolünü yeniden ele alarak bağımsız hayat yolculuğunu sürdürebilir.

NASIL BİR HİZMET SUNUYORUZ?

LİMAN Ayık Yaşam Derneği olarak bünyemizde alkol ve madde bağımlılığı olan bireylere yönelik ücretsiz rehberlik ve hizmeti sunmaktayız. Rehberlik süreci 3 ay sürmekte olup Psikolog, Bağımlılık Danışmanı ve Değerler Eğitmeninden oluşan alanında uzman kadromuz mevcuttur. Kurumumuz çok boyutlu ve kapsamlı bir rehberlik programı sunmaktadır. Şöyle ki;

-Türkiye’de devlet ve özel birçok kurum ve kuruluşlarda psikologlar tarafından bağımlı bireyler için uygulanan SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı) Programı,

-Aktif rehberlik sürecine alınan her birey bağımlı olsa da bağımlılığa götüren ve bağımlılığı sürdüren sebepler birbirinden farklı olduğu için psikolog kadromuzun verdiği Bireysel Psikoterapiler,

-Uyguladığımız program içerisinde ayık kalmış ve her türlü bağımlılık yapıcı maddelerin bırakılabileceğine dair rol model olarak görülen, tecrübelerini bilimsel bilgi ile destekleyen Bağımlılık Danışmanlarımızın verdiği Ayık Yaşam ve 12 Basamak Programları,

-İçerisinden geçtikleri zorlayıcı süreçlerde kendilerine güç vermesi adına milli ve manevi yönlerinin kuvvetlendirildiği Değerler Eğitimi,

-Aktif rehberlik sürecinin içerisine dahil edilen bireylerin ailelerine yönelik 10 haftalık sürece yayılan 10 oturumluk Bağımlılığa Yaklaşım eğitimi,

-Bağımlı bireylerin adli ve hastane süreçlerinin takibinin sürdürülmesi,

-Sürecini başarıyla tamamlayan ve sağlıklı yaşama adım atacak olan mezunlarımızın istihdamlarının sağlanmasını kapsayan bir rehberlik ve danışmanlık sürecini yönetmekteyiz.

Kurumumuzun bağımlılığa yönelik sunduğu rehberlik hizmetinin yaklaşık olarak %65’lik bir başarı oranı bulunmaktadır. Türkiye’de ve Dünya’da bağımlık tedavisinde başarı oranlarına bakıldığında kurumumuzun rehberlik hizmetinde ortaya koyduğu yaklaşımın ne kadar da bu alanda ihtiyaç duyulan ve desteklenmesi gereken model olduğu anlaşılmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Uçar

Liman Ayık Yaşam Derneği Başkanı